יד כותבת בעיפרון על דף משובץ

לימודי עברית כשפה שנייה לקידום

ולשילוב החברה הערבית בעולם התעסוקה

تعليم اللغة العبرية كلغة ثانية لتقدم واندماج المجتمع العربي في عالم العمل

מיסודם של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וג'וינט ישראל

 

לימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה

חיפוש עבודה איכותית בישראל הוא משימה לא פשוטה. המשימה קשה שבעתיים, כשמחפש העבודה לא דובר את השפה העברית ובאופן מיוחד, כשלא קיימת היכרות עם השפה התעסוקתית הרלוונטית.

שליטה בשפה העברית היא אחד מתנאי הבסיס להשתלבות מיטבית בתעסוקה. זאת לצד מיומנויות אישיות בהתאמה והכשרה מקצועית לתפקידים השונים. יחד- שליטה בשפה, הכשרה מקצועית וסט מיומנויות תעסוקתיות- עולה המסוגלות התעסוקתית של האדם.

אודות התוכנית

 

יחד בעשייה חברתית - גם במאה השנים הבאות

ארגון הג'וינט העולמי (Joint Distribution Committee - JDC) הוא הארגון היהודי הומניטארי הגדול בעולם. 
ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי בישראל. ג'וינט ישראל עוסק בקידום איכות החיים, שיוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית. הארגון פועל בקרב אוכלוסיות ללא הבחנה דתית, לאומית או פוליטית. 


בפני החברה בישראל ניצבים אתגרים רבים ובכללם הפערים החברתיים ההולכים ומתרחבים, המצב הבטחוני, ועוד. ג'וינט ישראל משקף את המחוייבות שחשים יהודי ארצות הברית והתפוצות ליטול חלק במאמציו של העם בישראל לבנות חברה איתנה.
ג'וינט ישראל- תבת (תנופה בתעסוקה) הינה שותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל לפיתוח שירותים חברתיים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה.

ג'וינט ישראל | תבת

משולש לבן
כריכה קדמית ספר אל העברית חלק א' בכיתה כ

 אל העברית חלק א' |

כרך 1, בכיתה 

כריכה קדמית ספר אל העברית חלק א' בכיתה כ

 אל העברית חלק א' |

כרך 2, בכיתה 

כריכה קדמית ספר אל העברית חלק ב' בעבודה

 אל העברית חלק ב' |

כרך 1, בעבודה

כריכה קדמית ספר אל העברית חלק ב' עבודה כ

 אל העברית חלק ב' |

כרך 2, בעבודה

בין ספרי הלימוד

השותפים שלנו

 לוגו ריאן מרכזי תעסוקה.png
לוגו ג'וינט ישראל תבת.png
לוגו משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתי