עברית + היא תוכנית ללימוד השפה העברית העכשווית עם אוריינטציה תעסוקתית, אשר מדגישה את ההיבטים המקצועיים והתעסוקתיים בשפה ואת העברית המדוברת בשוק העבודה הישראלי ובשלבי המיון בדרך אליו.


הלמידה נעשית באמצעות חומרי "אל העברית", שחוברו על סמך סטנדרטים בינלאומיים ועל פי תוכנית הלימודים של העברית כשפה שנייה ועל בסיס פדגוגיה ודידקטיקה חדשניות ומתוך התאמה מרבית ללומד הערבי. 

 

בשלב הראשון ירכשו הלומדים את בסיס השפה דרך נושאים הקשורים לעולמם הקרוב (אני וביתי, אני ומשפחתי, אני בכיתה) ובהמשך יעמיקו את היכרותם עימה דרך מעגלים רחבים יותר (אני באינטראקציות חברתיות, עסקיות ותעסוקתיות).

לספרי הלימוד נלווים מדריכים מפורטים למורה ומצגות להוראה מרחוק, שמשולבים בהן כלים דיגיטליים מגוונים.

 

החומרים חוברו מתוך אהבה גדולה לשפה העברית וללומד הערבי ומתוך תקווה לשינויים משמעותיים עבור הלומדים עצמם ולחברה בכלל.

תכנים מקצועיים

ספרי הלימוד שלנו

אודות הספר

סדרת הספרים "אל העברית" מיועדת ללומדים בוגרים דוברי ערבית ולה שלוש מטרות עיקריות. לבסס את השפה העברית בפי התלמידים, לשרש טעויות נפוצות ולהעניק ידע ומיומנויות בתחום התעסוקה. במדריך זה, המלווה את חלק ב', נלקח בחשבון כי ישנם גם תלמידים שלמדו את הבסיס מחומרים אחרים או הגיעו ממסגרות שונות ועם רקע שונה.

אודות הספר

הספר "אל העברית – בעבודה" מיועד לתלמידים ערבים ומותאם להם, ומטרתו היא ללמד עברית ברמה ב', מתוך הבנת צרכיהם של תלמידים ערבים. ההיבט התקשורתי הוא כמובן החשוב ביותר עבורם, והוא נחוץ לצורך השתלבותם המיטבית בחברה ולקידומם החברתי־ כלכלי. 

אודות הספר

הספר "אל העברית – חלק א" הוא הראשון מבין שלושה ספרים, המותאמים ללומדים דוברי הערבית ולמוריהם. הספרים נכתבו מתוך היכרותנו הן את תוכנית הלימודים בהוראת העברית כשפה נוספת, הן את האוכלוסייה דוברת הערבית, על שלל היבטיה. מכאן גם נגזרו נושאי התוכן.