הצוות המקצועי

תוכנית "עברית+" הינה תכנית ארצית שנוסדה בשיתוף פעולה פעולה בין ג'וינט ישראל | תבת ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

צוות התכנית הארצי מורכב מנציגי משרד העבודה, הג'וינט, ומפעילי מרכזי ריאן בחברה הערבית. הצוות פועל לאורך השנה לטיפוח ופיתוח התכנית על כלל מרכיביה, והנגשת התכנים והכלים של התכנית לכלל החברה הערבית בישראל.

משתתפי ועדת ההיגוי של תכנית "עברית+" מייצגים את השותפים המייסדים של התכנית, בעלי עניין בקידום תחום העברית והתעסוקה, אנשי מקצוע ומומחים, ונציגי ארגונים ותכניות בתחום התעסוקה בחברה הערבית.

אודות הצוות

אמירה קאסם

מנהלת הדרכה | 

אלפנאר

חוסאם עלי סאלח

מנהל אזור מרכז |

ריאן | בעצמי

גל יעקובי

מנהלת תחום בכירה,

תעסוקת חברה ערבית |

משרד העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

סעיד דיאבאת

מנהל פרויקטים |

ג'וינט ישראל | תבת

זינב אבו סויד

מנהלת תחום תעסוקה חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית |

משרד העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

עינת מסטרמן

מנהלת תוכנית בכירה |

ג'וינט ישראל | תבת

הצוות שלנו

ועדת ההיגוי

אוסנת שוחט

משרד העבודה | האגף להכשרה מקצועית

אלה מלכא

המשרד לשיווין חברתי | ישראל דיגיטלית

אמירה קאסם

חברת אלפנאר

אתי צור

שירות התעסוקה

דינה חוראני

יד הנדיב

חוסאם עלי סאלח

עמותת בעצמי

יואב שור

משרד העבודה | האגף להכשרה מקצועית

יעל שלזינגר

ג'וינט | תבת

מנאל בדארין

עיריית ירושלים | מנח"י

נבילה מנאע

עיריית ירושלים | מנח"י

סוזן חסן

ג'וינט | תבת

עינת מסטרמן

ג'וינט | תבת

אחסאן הנו

חברת אלפנאר

אמין חליף

עמותת מזאר

אסתר מרון

משרד העבודה | האגף להכשרה מקצועית

בני ציון

משרד החלקאות

דניאל טאוב

יד הנדיב

חיים עמר

עיריית ירושלים | מנח"י

יוליה איתן

משרד העבודה | זרוע העבודה

יריב מן

משרד החקלאות

מסעדה גאבר

קרן ירושלים

נעמי פיינר

קרן ראסל ברי

סעיד דיאבאת

ג'וינט | תבת

ענת שוורץ וייל

ג'וינט אלכא

אינה סולטנוביץ

משרד העבודה | זרוע העבודה

אמירה גאבר

עיריית ירושלים | הרשות העירונית לתעסוקה

אריאלה ציוויקאל

עיריית ירושלים | הרשות העירונית לתעסוקה

גל יעקובי

משרד העבודה | זרוע העבודה

הדס אגסי קהלני

עמותת בעצמי

יהודית גולן

מכללת דוד ילין

יעל חרמץ

עיריית ירושלים- מרכז ריאן

לירון יפלח

משרד ראש הממשלה

נאווה שגיב

שירות התעסוקה

נרימאן סלימאן

עמותת בעצמי

עזרא חן

משרד החקלאות

שירין אסעד

חברת אלפנאר